Home

De Achterhof

Boerderij de Achterhof ligt op een schitterende locatie in een landelijk stiltegebied vlak buiten de bebouwde kom van IJsselstein. De familie van Schaik heeft hier een kleinschalig agrarisch bedrijf met schapen, kleinvee en een aantal koeien. Al meer dan 12 jaar is ‘De Achterhof’ een plek waar kwetsbare mensen terecht kunnen voor dagactiviteiten en aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.

Dagactiviteiten

De dagactiviteiten zijn laagdrempelig. Meehelpen op de boerderij kan. Maar er zijn ook activiteiten als schilderen, handvaardigheid en educatieve activiteiten. Heel belangrijk op ‘De Achterhof’ is het onderlinge sociale contact. Er is deskundige begeleiding aanwezig. Zij bieden ondersteuning bij de activiteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Arbeidstraining

Arbeidstraining is er voor mensen die op termijn (weer) deel willen nemen aan het arbeidsproces (betaald of onbetaald). Het accent ligt op het aanleren van werknemersvaardigheden en arbeidsritme. Op de boerderij kan hier invulling aan gegeven worden door werkzaamheden als:

•    Beheer- en onderhoudswerk op de boerderij
•    Werken in de moestuin en de kas
•    Dierverzorging
•    Eenvoudig productiewerk
•    Verwerken van boerderijproducten.

Er wordt deskundige begeleiding op maat geboden, waarbij iedere deelnemer gericht werkt aan zijn of haar persoonlijke doelen. Uitgangspunt is ontwikkeling van zelfredzaamheid en doorstroom naar passende arbeid, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of (deels) betaald werk.

Informatie & contact

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Eveline Bouwhuis.

Tel: 06 2000 4672

E-mail: ebouwhuis@nieuwland.nl

Bezoekadres: Achtersloot 55, 3401 NS  IJsselstein

Boerderij De Achterhof is geopend op:
maandag, dinsdag en donderdag.

Dit is een gezamenlijke activiteit van:
de Familie Van Schaik en Nieuwland Werk Taal Zorg